Avís legal

El Lloc Web www.laceandcoto.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat d’ ESSES, SCP en endavant Responsable del Tractament.

ESSES, S.C.P. J67450114 Rambla Modolell, 3 08960 St. Just Desvern (Barcelona), E-mail: shop@laceandcoto.com

ESSES, SCP li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús i Avís Legal d’aquest Lloc Web (en endavant “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Donat de www.laceandcoto.com podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el Lloc Web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús pugui ser solucionada contactant amb www.lceandcoto.com mitjançant l’adreça de correu electrònic: shop@laceandcoto.com

1. OBJECTE

www.laceandcoto.com sumministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Lloc Web, subjectes a les presents Condicions Generals d’Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “informació bàsica sobre protecció de dades”). L’accés a aquest LLoc Web o a la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’Usuari i implica l’acceptació sense reserves de todes i cada una de les presents Condicions d’Ús, reservant-se www.laceandcoto.com el dret a modificarlos en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de l’Usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent a cada una de les ocasions que accedeixi a aques Lloc Web, pel que, si no estigués d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí descrits, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, en ocasions es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en elles especificades.

És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 de l’PARLAMENT i de l’CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

2. SERVEI

A ESSES, SCP volem oferir un bon servei als nostres clients i usuaris, l’empresa neix buscant l’evolució de dos clàssics del tèxtil, donant un nou enfocament al luxe de l’encaix combinat amb la quotidianitat del cotó. Pretenem oferir peces confortables que troben la seva elegància en els delicats dissenys aplicats, i traslladar l’encaix de l’Prêt-à-porter cap a la peça més casual. Mostrem detalls només assolits amb l’encaix i combinar-los amb la senzillesa del cotó, aconseguir peces diferents i per a tots.

Volem portar el concepte més clàssic de l’encaix, a la modernitat del dia a dia. I ens responsabilitzar-nos de tenir cura amb l’ús de materials biològics o reciclats com a principals components en les nostres peces de vestir, aconseguint teixits suaus, respectuosos i sostenibles amb el medi ambient.

Aquest és un contracte celebrat a distància, de manera que s’atendrà a les disposicions generals de la llei de consumidors i usuaris.

Disponibilitat dels Productes
Vostè podrà comprar els productes que apareixen a la nostra pàgina www.laceandcoto.com.

Vostè podrà triar entre les talles en estoc i les que no estan disponibles. A través de correu electrònic podrem avisar quan aquestes estiguin disponibles per enviar. Podrà optar que li oferim productes alternatius o li reemborsem la quantitat abonada.

Preus
Els preus són els que apareixen a la pàg web i estan expressats en euros amb el seu impost d’IVA corresponent. Si l’Usuari és una empresa, a la factura vindrà expressat el desglossament de l’impost.

Intentem que tots els preus que figuren a www.laceandcoto.com siguin correctes, si vostè detecta qualsevol errada o error no dubti en comunicar-ho.

En aquest cas vostè, podrà reconfirmar la seva comanda o anul·lar-la sense cap càrrec. En cas de no poder posar-nos en contacte amb vostè, la comanda serà immediatament anul·lat reemborsant íntegrament les quantitats que hagués pagat.

Li confirmarem la seva compra quan sigui correcta, al que s’ha d’afegir els preus de la logística que es carregaran en la mateixa factura i comanda, que dependran si el lliurament s’ha de fer a la Península, o a les Balears o Canàries o Ceuta o Melilla, o fora del territori espanyol, que poden tenir algun cost addicional.

Comandes
Per comprar cal REGISTRAR-SE com a usuari. Després podrà accedir amb un correu electrònic i una contrasenya.

Podrà accedir a la Botiga per poder comparar els productes i les talles que vostè desitgi, als preus establerts amb impostos i els càrrecs de logística, segons zona geogràfica.

Vostè podrà comunicar-se amb la nostra empresa via Correu electrònic: shop@laceandcoto.com

Els lliuraments seran efectuades a l’adreça o domicili que vostè ens indiqui en un termini de 3 a 7 dies màxim des de data de compra. L’empresa no es farà càrrec d’indemnitzacions que fossin provocades per causes alienes a ella de caràcter meteorològic, desastres naturals, vagues imprevistes o altres factors aliens a la nostra voluntat.

Devolucions i desistiment
Un cop lliurada la comanda, tindrà 14 dies hàbils per desistir del mateix a partir del dia que el consumidor i usuari o un tercer per ell indicat, diferent de l’transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats, excepte en els casos següents:

Reemborsament
ESSES, SCP reemborsarà tot el pagament rebut del consumidor i usuari sense incloure els costos de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment.

No s’acceptaran devolucions que abans no hagin estat comunicades a ESSES, SCP per correu electrònic.

Rebuda la devolució ESSES, SCP revisarà que les peces retornades estiguin en bon estat, no hagin estat utilitzades pel consumidor o usuari, no estan tacades, trencades, visiblement mal condicionades. Tampoc quan hagin estat expressament encarregades, fabricades pel consumidor. En aquests casos es denegarà el reemborsament.

El reemborsament s’efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial, llevat que el consumidor hagi disposat expressament el contrari i sempre que el consumidor no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Això no obstant, en el cas que el consumidor i usuari hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària, ESSES, SCP no estarà obligat a reemborsar els costos addicionals que d’això es deriven.

A les devolucions, no es reemborsaran les quantitats fins a haver rebut la devolució, i haver comprovat el seu estat.

El reemborsament es realitzarà abans del venciment dels 14 dies des d’haver rebut la devolució.

Pagament
El Pagament es realitzarà per targeta de crèdit o dèbit, en el formulari li demanarà les dades corresponents per a poder formalitzar el pagament i es procedirà immediatament a l’enviament dels productes seleccionats.
Quan l’import d’una compra o d’un servei hagués estat realitzada pel consumidor i usuari titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució, aquell queda obligat davant ESSES, SCP al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’ usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de www.laceandcoto.com i/o tercers, que tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a www.laceandcoto.com de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús d’aquest Lloc Web no confereixen a l’usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.laceandcoto.com o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.laceandcoto.com botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.
Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.laceandcoto.com l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la Web.

Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.laceandcoto.com o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir-se de:

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a www.laceandcoto.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.laceandcoto.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per www.laceandcoto.com

5. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web www.laceandcoto.com així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El Lloc Web de www.laceandcoto.com normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i per tal de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores www.laceandcoto.com no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (I) no podran donar a entendre que www.laceandcoto.com recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (II) no podran falsejar la seva relació amb www.laceandcoto.com ni afirmar que www.laceandcoto.com ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de www.laceandcoto.com; (III) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (IV) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. www.laceandcoto.com podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a el Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació www.laceandcoto.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a el Lloc web.

En conseqüència, www.laceandcoto.com no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

6. COOKIES

www.laceandcoto.com es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookies” al Lloc Web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics . Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies utilitzades són les que segueixen: Cookies pròpies, Google Analytics, Google Adwords.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.laceandcoto.com reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Pot treure o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar www.laceandcoto.com Podrà consultar més informació general sobre COOKIES al nostre apartat de POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

7. RESPONSABILITATS

www.laceandcoto.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.laceandcoto.com, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.laceandcoto.com no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

www.laceandcoto.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:
· Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control www.laceandcoto.com
· Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
Abús indegut o inadequat del Lloc Web.
· Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de www.laceandcoto.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.
· www.laceandcoto.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web.
· Així mateix, www.laceandcoto.com queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per www.laceandcoto.com dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al www.laceandcoto.com indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al www.laceandcoto.com davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això ESSES, SCP tractarà de forma automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Privadesa i Protecció de Dades que presenta el lloc web .

Sempre podrà exercir els seus drets que té per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries:

9. CODI DE CANDUCTA

Principis generals.

www.laceandcoto.com es compromet a que el contingut dels serveis oferts no han de:

10. DURADA I ACABAMENT

La prestació de servei de l’aquest Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Això no obstant, www.laceandcoto.com podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.laceandcoto.com anunciés la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, www.laceandcoto.com no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

12. FORÇA MAJOR

www.laceandcoto.com no serà responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc Web, es regiran expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals d’Esplugues de Llobregat, tret que alguna llei o tractat internacional hagi d’actuar com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt . En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.