Un disseny chantilly amb fons crackle net, plasmant la complexitat de l’encaix en contrastat amb la simplicitat de la silueta que l’emmarca